Gia vị thực phẩm & Thực phẩm dinh dưỡng hương vị Việt

Công ty Cổ phần Công nghiệp Thực phẩm Quốc tế là nhà sản xuất Gia vị thực phẩm và Thực phẩm dinh dưỡng mang hương vị đậm đà truyền thống Việt Nam.

Sản phẩm của chúng tôi

Gia vị thực phẩm và Thực phẩm dinh dưỡng

logo TPQT đầy đủ

Nhà máy sản xuất

0 sản phẩm/ngày

THƯƠNG HIỆU

Các dòng sản phẩm

Công ty Cổ phần Công nghiệp Thực phẩm Quốc tế

00

Sản phẩm bán ra mỗi phút

00

Chứng nhận sản phẩm

00

Đối tác tin dùng

00

Sản phẩm

Thương hiệu Đạt các tiêu chuẩn quốc tế: ISO 22000:2018, HACCP, GMP,…

×